Sundsvalls kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Sundsvalls kommun har en strategi i vilken innehåller mål om minskade utsläpp för byggnader (48% minskning till 2020), transporter (90% minskning till 2020) och energiproduktion (66% minskning av fossil koldioxid 2020).”

Hemsida: www.sundsvall.se