Sundsvalls kommun

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska Sundsvall vara en klimatneutral kommun. Med detta avses Sundsvalls kommun som geografisk yta.

Önskat resultat 2024:
En tydlig minskning av koldioxidutsläpp kan utläsas och Sundsvall beräknas nå målet om att år 2030 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Läs mer om Sundsvalls kommuns klimatarbete