Studentapan AB

Inrapporterade klimatmål:” – Genom innovation ska vi få fler att köpa och sälja begagnat
– Logistiklösningar som minskar antalet fossila transporter ” 

Hemsida: www.studentapan.se