Studentapan AB

Inrapporterade klimatmål:

– Genom innovation ska vi få fler att köpa och sälja begagnat
– Logistiklösningar som minskar antalet fossila transporter