Strömstad kommun

Inrapporterade klimatmål:

Målet är att vara en fossiloberoende kommun senast år 2030. Exempel på åtgärder på kort sikt är att byta ut alla kommunala leasingbilar till biogas och elbilar samt att öka möjligheten att tanka fossilfritt och erbjuda mer publik laddinfrastruktur. Vi arbetar också med att sänka koldioxidutsläppen vid tjänsteresor och minskad försäljning av fossila drivmedel inom kommunens gränser.

Läs mer om Strömstad kommuns klimatarbete