Stockholm Exergi

Inrapporterade klimatmål:

Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.

Läs mer om Stockholm Exergis klimatarbete