St1 Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

St1:s miljöpåverkan är framförallt utifrån de produkter man tar till marknaden. St1:s ambition är att ersätta fossil energi med hållbar energi och då exempelvis:

  • St1 är Finlands största leverantör av el från vindkraft i ett samarbetsbolag. Ett antal större projekt pågår på Nordisk nivå.
  • St1 investerar i fjärrvärme från geotermisk energi och ett pilotprojekt i Espoo med borrhål på mer än 6 km under färdigställande. I Sverige prospekterar St1 med EON. Geotermisk fjärrvärme ersätter fossil fjärrvärme och omdirigerar bio massa för fjärrvärme till biobränslen.
  • St1 har investerat i ett antal etanolanläggningar. Huvudspåret är etanol från cellulosa (sågspån) med en pilotanläggning i Kajaani. St1 investerar över 150 miljoner Euro i en produktionsanläggning för HVO vid sitt raffinaderi i Göteborg. Kapacitet 200 kt (med flexibilitet att producera även biojet). Planer finns för ytterligare en anläggning på 400 kt.
  • St1 driver ett trädprojekt i nordafrika för att skapa kolsänkor och bättre levnadsvillkor från konstbevattning (med hjälp av sol- och geotermisk energi)

Målen för att minska avtrycken från St1s raffinaderiverksamhet kan sammanfattas med:

  • Minska utsläpp från processavloppsrening
  • Minska utsläpp genom minskad förbränning av fackelgas på raffinaderiet och Hjärtholmen
  • Ökad energieffektivitet förbättrad ugnsinstrumentering, energieffektiv vätgasanläggning och effektivisering av värmeöverföring/energikonsumtion)
  • Minskad förbrukning av stadsvatten
  • Minska utsläpp av SO2

St1 koncernen är i arbete med att ta fram mål för minskning av företagets net carbon footprint.

Läs mer om St1s klimatarbete