Inrapporterade klimatmål:

SSAB har fått sina miljömål godkända av Science Based Targets initiative, som ett av världens första stålbolag.

SSABs åtagande innebär minska utsläppen av växthusgaser med 35%, från direkta utsläpp och inköpt energi i absoluta tal till 2032 jämfört med 2018.

Detta är en del av SSABs övergripande färdplan om ett fossilfritt företag 2045 och leverans av fossilfritt stål till marknaden redan 2026.

Läs mer om SSABs klimatarbete