Inrapporterade klimatmål: ” – Fossilfritt 2045. SSAB rör sig stegvis mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, vilket gör att hela verksamheten kan bli fossilfri.

– Minskade CO2-utsläpp med 200 000 ton till 2019. SSAB ska vid utgången av 2019 ha uppnått en bestående minskning av sina direkta CO2-utsläpp med 200 000 ton på årsbas jämfört med 2014.”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.ssab.se