Specialfastigheter Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Minska koldioxidutsläpp med 40 % mellan år 2012 och 2030.

Aktiviteter:
• Ersätta oljeeldade pannor till fjärrvärme där det går.
• Ersätta oljeeldade pannor med RME, pellets eller Värmepumpar.
• Ersätta naturgas med biogas.
• Årligen minska vår energianvändning.
• Nytt elavtal med grön El.
• Grön fjärrvärme där så är möjligt.

Måluppfyllnad – Mellan 2012 och 2016 har reduktionen av CO2 varit 35 %.

Läs mer om Specialfastigheter Sveriges klimatarbete