South Pole Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Klimatkompensation av organisationens växthusgasutsläpp och utveckling av interna hållbarhetsmål. Hittills har vi hjälpt våra kunder att klimatkompensera för över 170 miljoner ton CO2e genom egenutvecklade projekt i utvecklingsländer som bidragit till att minska de globala utsläppen, minska annan miljöpåverkan, bekämpa fattigdom, skapa nya jobb samt stärka ekosystemen.

Läs mer om South Pole Swedens klimatarbete