Solina Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har ett löpande arbete med att harmonisera våra råvaror och leverantörer med övriga Solina fabriker i Norden. Detta leder till minskat antal transporter och därmed mindre utsläpp.

Vi jobbar även på att nyttja transportföretag som har ett ambitiöst mål att bli fossilfria inom de närmaste åren. 

Läs mer om Solinas klimatarbete