Solina Sweden AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi har ett löpande arbete med att harmonisera våra råvaror och leverantörer med övriga Solina fabriker i Norden. Detta leder till minskat antal transporter och därmed mindre utsläpp.

Vi jobbar även på att nyttja transportföretag som har ett ambitiöst mål att bli fossilfria inom de närmaste åren.”  

Hemsida: www.solina-group.se