Solenergi Nynäshamn AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi kommer under våren 2019 att förse huvudkontoret med solceller som mer än väl täcker vår egen förbrukning. Vi kommer att satsa på vätgaslagring och bränsleceller  för att förse fastigheten med sol-el även vintertid.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.