SolcellsOfferter

Inrapporterade klimatmål: ”Vi vill tillgängliggöra hållbar energi till alla. Genom oss ska konsumenter enkelt och kostnadsfritt kunna jämföra alternativ inom solenergi och därmed bidra till en mer hållbar energiproduktion.”  

Hemsida: www.solcellsofferter.se