SolcellsOfferter

Inrapporterade klimatmål:

Vi vill tillgängliggöra hållbar energi till alla. Genom oss ska konsumenter enkelt och kostnadsfritt kunna jämföra alternativ inom solenergi och därmed bidra till en mer hållbar energiproduktion.