Söderenergi

Inrapporterade klimatmål:

100 % förnybara och återvunna bränslen 2024.

500 000 ton negativa utsläpp 2030 genom infångning av biogen koldioxid, bio-CCS.  

Om Söderenergi:

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraftvärmeverket producerar vi även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. På ett år omvandlar vi 1 miljon ton skogs- och verksamhetsavfall till energi. För mer information se www.soderenergi.se

Läs mer om Söderenergis klimatarbete