SKF Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

All elektricitet som används idag i Sverige kommer från förnybara källor. Koncernens målsättning är att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning år 2030 (scope 1 och 2). Våra mål beskrivs noggrannare på vår hemsida.

Läs mer om SKF Sveriges klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.