Skellefteå Kraft

Inrapporterade klimatmål: ”2040 ska Skellefteå Krafts energiproduktion vara fossilfri. 2030 ska Skellefteå Krafts fordonsflotta drivas med 90 % förnybara bränslen”

Hemsida: www.skekraft.se

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.