Skellefteå Kraft

Inrapporterade klimatmål: ”2040 ska Skellefteå Krafts energiproduktion vara fossilfri. 2030 ska Skellefteå Krafts fordonsflotta drivas med 90 % förnybara bränslen”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.skekraft.se