Skärgårdsredarna

Inrapporterade klimatmål:

Vi informerar och förmedlar kunskap till föreningens medlemsrederier om möjligheter och teknik som leder till ökad andel förnyelsebart bränsle, fossilfri fartygsdrift och hållbar verksamhet.

Vi försöker också påverka upphandlare och beställare av inrikes sjöfart att i sina förfrågningar ställa miljökrav med kostnadstäckning som stimulerar vägen till klimatmålet ”Hållbar inrikes sjöfart”.

Läs mer om Skärgårdsredarnas klimatarbete