Siemens AB

Inrapporterade klimatmål:

Till år 2030 ska Siemens Sverige vara en CO2-neutral verksamhet. Redan 2020 ska utsläppen av växthusgaser ifrån den egna verksamheten ha halverats (basår 2014).

Tillvägagångssätt:

  • Införskaffa grön el
  • Striktare miljökriterier på tjänstebilar och investering i laddinfrastruktur
  • Energieffektiviseringar i kontor och produktionsverksamheten
Läs mer om Siemens klimatarbete