Siemens AB

Siemens har åtagit sig att uppfylla följande klimatmål:

– Nettonoll utsläpp i egen verksamhet till år 2030, med 55 % utsläppsminskning till 2025 och 90 % till 2030
– Nettonoll utsläpp i vår leverantörskedja till 2050, med 20 % minskning av utsläppen till år 2030

Senast 2030:
– ska 100% vår flotta bestå av elfordon (EV100 – elfordon);
– kommer vi endast att äga eller hyra byggnader som har nettonoll koldioxidutsläpp (EP100 – energiproduktivitet);
– kommer vi endast att köpa 100 % förnybar energi (RE100 – förnybar energi); och
– vi har för avsikt att uppnå en 20 % minskning av utsläpp i vår leverantörskedja.

Läs mer om Siemens klimatarbete