SGDS Gruppen AB

Inrapporterade klimatmål:

SGDS Gruppen har antagit mål om fossilfri verksamhet till 2029, samt klimatneutralitet i vår värdekedja till 2045.  

Läs mer om SGDS Gruppens klimatarbete