Inrapporterade klimatmål:

De områden vi identifierat är främst transporter. Därför försöker vi kommunicera med kunder mera via e-post och telefon istället för flyga eller köra bil. Vi strävar alltid efter att göra våra system effektivare med mindre elförbrukning och högre COP med direkt verkan på utsläpp.