Semrén & Månsson Arkitekter AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi går från generiska utsläppsberäkningar till specifika gällande inköp, avfall, resor och energi. Våra direkta utsläpp minskas sedan med 30% till år 2022 då nya mål formuleras.

Vår största påverkan på klimatet är den indirekta. Därför har vi skrivit under ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn” och finslipar våra processer för att svara mot de mål, uppmaningar och den viljeinriktning som presenteras där i. Vi ska öka antalet miljöcertifierade (eller motsvarande) projekt med 50% och öka antalet klimatpositiva byggnader med 50% till 2022.