Semrén & Månsson Arkitekter AB

Inrapporterade klimatmål:

Direkt påverkan:
Vi ska fortsätta mäta och minska vår direkta klimatpåverkan, vi mäter utsläpp från inköp, avfall, resor och energi.
2023 – Klimatpåverkan per medarbetare ska ha minskat med 30% från nollår 2019
2030 – Klimatpåverkan per medarbetare ska ha minskat med 90% från nollår 2019. Resterande klimatutsläpp klimatkompenseras.
Vi ökar årligen klimatkompenseringen av resterande klimatutsläpp

Indirekt påverkan:
Vi ska mäta och minska vår indirekta negativa klimatpåverkan, vi mäter utsläpp från byggmaterial.
2023 – Klimatbudget tas fram för alla våra projekt i projekteringsuppdrag samt för 50% av våra skisser.
2023 – En hållbarhetsstrategi tas fram för flertalet av våra projekt, oavsett skede.
2023 – Klimatpåverkan från byggmaterial i projekteringsuppdrag är 20% lägre än 2015.
2030 – Klimatpåverkan från våra projekt ska ha minskat med 90 % från nollår 2015. I linje med lokala klimatfärdplaner i Göteborg, Malmö och Stockholm