Semrén & Månsson Arkitekter AB

Inrapporterade klimatmål:

Direkt påverkan:
Vi ska fortsätta mäta och minska vår direkta klimatpåverkan, vi mäter utsläpp från inköp, avfall, resor och energi.
2023 – Klimatpåverkan per medarbetare ska ha minskat med 30% från nollår 2019
2030 – Klimatpåverkan per medarbetare ska ha minskat med 50% från nollår 2019. Resterande utsläpp klimatkompenseras.

Indirekt påverkan:
Vi ska mäta och minska vår indirekta negativa klimatpåverkan, vi mäter utsläpp från byggmaterial.
2023 – Klimatbudget tas fram för alla våra projekt i projekteringsuppdrag samt för 50% av våra skisser.
2023 – En hållbarhetsstrategi tas fram för flertalet av våra projekt, oavsett skede.
2023 – Klimatpåverkan från byggmaterial i projekteringsuppdrag är 20% lägre än 2015 och nytt mål sätts för 2030.