Inrapporterade klimatmål:
• Vår värdekedja ska vara fossilfri
• Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid
• Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark

Läs mer om SCAs klimatarbete