Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Inrapporterade klimatmål: ”Under 2018 blev Scanspacs samtliga tillverkningsenheter helt fossilfria. Målet därefter är att minska koldioxidutsläppen från hela produktens livscykel. Via miljövarudeklarationer kan Scanspac följa koldioxidutsläppen från hela produktlivscykeln och därmed sätta effektiva årliga mål där de gör som mest nytta!”

Hemsida: www.dalapro.se