Säffle kommun

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för teknisk försörjning i Säffles kommunkoncern till 98% härröra från förnybara energikällor. År 2030 ska den tillsatta energimängden för transporter i Säffles kommunkoncern till 100% härröra från förnybara energikällor.

Läs mer om Säffle kommuns klimatarbete