Inrapporterade klimatmål:

Saabs klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 33% till 2030 jämfört med 2017 samt att minska utsläppen av växthusgaser från värme, kyla och el med 50% till 2025 jämfört med 2016.

Saab har både satt vetenskapsbaserade klimatmål, så kallade Science-Based Targets samt gjort ett åtagande till FN:s Race to Zero-kampanj mot att nå nettonollutsläpp till 2050.
Saab är det första stora försvars- och säkerhetsföretaget att få godkända utsläppsminskningsmål av Science Based Target-initiativet (SBTi), dessa mål är att:

  • Saab AB åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser från scope 1 och 2 med 42 % till 2030 från basår 2020. 
  • Saab AB förbinder sig vidare att minska utsläppen av växthusgaser från scope 3 från uppströms transport och distribution, affärsresor och användning av sålda produkter med 25 % till 2030 från basår 2020.  
  • I övrigt har Saab AB satt ett så kallat engagemangsmål för att engagera 50 % av Saabs leveranskedja att till 2027 sätta egna Science-Based Targets.
Läs mer om Saabs klimatarbete