Inrapporterade klimatmål: ”Saabs klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 33% till 2030 jämfört med 2017 samt att minska utsläppen av växthusgaser från värme, kyla och el med 50% till 2025 jämfört med 2016.”

Hemsida: www.saabgroup.com/responsibility