Rival bygg rivning demontering AB

Inrapporterade klimatmål:

Dagens maskinpark som är beroende av fossila bränslen skall reduceras årligen för att i framtiden ersättas helt av fossilfria alternativ.