Ridgehill Minerals AB

Inrapporterade mål:
Vårt mål är att halvera växthusgasutsläppen senast 2030 samt ha noll nettoutsläpp 2040. 

Om aktören:
Ridgehill Minerals AB kommer att börja importera pimpsten från Grekland för att tillgodose betong marknaden i Sverige och Norden för ett nytt alternativt bindmedel ”YALITE” vulkanisk aska (Pimpsten), för att minska koldioxidutsläppen fram till 2030 och noll 2040. YALITE kommer att bli nya bindemedlet för att ersätta cement, masugnslaggen och flygaskan i framtiden

Läs mer om Ridgehill Minerals AB’s klimatarbete här