Reducera mera

Inrapporterade klimatmål:

För att minimera/reducera utsläpp på inkommande gods, så kommer dessa att ske pallvis.

För utgående mindre försändelser inom Sverige kommer alla transportföretag, som blir involverade, att få erbjudande om att reducera sin bränsleförbrukning på fordonen med upp till 20-30%, vilket blir avsevärda belopp i pengar och betydande för miljön.

I ett senare skede även erbjudande om köp av helt koldioxidneutrala bränslen. För alternativa framtidsprodukter kan el-energiframställning ske på ett miljösäkert sätt.
När de ekonomiska delarna är säkrade.