Ranaverken

Inrapporterade klimatmål:

Vi som företag har målet att nå ett netto nollutsläpp av växthusgaser 2030. Detta innebär konkret i en första ansatts att ersätta fossil uppvärmning, öka värmeåtervinningen, konvertera bort lösningsmedelburen färg till förmån för vattenburen och att använda mer cirkulerat material i vår produktion. Detta bedöms minska våra årliga utsläpp med 576 ton CO2 och 20 ton lösningsmedel. Steg ett kommer vara fullt genomfört i Q4 2020.

Läs mer om Ranaverkens klimatarbete