Ramboll Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi håller på att sätta en hållbarhets och klimatstrategi för 2025-30. Vi ska under 2020, minska CO2-utsläpp med 20% för resor och energi. Vi ser, under 2020, över vårt erbjudande till kund för att i ännu större utsträckning bidra till mer hållbara affärer med fokus på att bla halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. 

Läs mer om Ramboll Sveriges klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.