Profsteam AB

Inrapporterade klimatmål:

Med vår teknik undviker vi utsläpp av både olja och de miljögifter som vanligen släpps ut vid biltvätt. Flera maskiner går på HVO och målet att senast 2025 driva alla maskiner och tjänstefordon fossilfritt.