Inrapporterade klimatmål:

Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan innan år 2045.

Läs mer om Preems klimatarbete