Inrapporterade klimatmål:

PostNord arbetar målmedvetet för att minska vår egen, våra leverantörers och därmed även våra kunders miljöbelastning. Våra ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030. Två delmål är 40 procent minskning av koldioxidutsläppen från 2020 års nivå till 2025 samt nollutsläpp inom last mile senast 2027.  

Läs mer om PostNords klimatarbete