Positiva Pengar

Inrapporterade klimatmål:

Positiva Pengar är den svenska grenen av International Movement for Monetary Reform. Vi arbetar för att trygga en stabil monetär infrastruktur för näringsliv och medborgare, vilket kommer att underlätta framtida klimatåtgärder.

Som ideell opinionsbildare orsakar vi små mängder utsläpp endast kring event och resor. Internmöten sker via Skype. Vi är därför nära fossilfria idag.

Vårt klimatmål är noll direkta utsläpp nästa år, 2018.