PM Consulting AB

Inrapporterat klimatmål:

Företagets mål är minimera miljö påverkan i konsultverksamheten.
Företaget bidrar genom att resorna görs miljövänligt med tåg och att möten anordnas via digitala medier, via TEAMS mm. Återanvändning och återvinnig ingår som naturlig del i företagets hantering av material, utrustning och dokument.