Plagazi AB

Inrapporterade klimatmål:

Plagazi Processen för framställning av ren Vätgas är helt sluten och den avger inga miljöfarliga avfallsprodukter och ingen emission av koldioxid till atmosfären. Målet för Plagazi är att kunna ersätta allt fossilt fordonsbränsle med hållbart framställd Vätgas till en mycket lägre kostnad än konkurrerande metoder.

Läs mer om Plagazis klimatarbete