Phoenix BioPower

Inrapporterade klimatmål:

Genom att bolaget utvecklar ny teknik för effektivare biokraft som kan ersätta traditionell kolkraft ser vi utsläppsminskningar på uppemot 1 Mton/anläggning. Vår egen verksamhet är i dagsläget av utvecklingskaraktär med mycket små utsläpp i verksamheten. Vi använder företrädelsevis kollektivtrafik och tåg i våra persontransporter i Sverige.