Oxo-Scandinavia

Inrapporterat klimatmål:

Oxo-scandinavia presenterar en ny fossilfri förpackning med fantastiska egenskaper. CASSAVA förpackningar är ett naturligt och biologiskt nedbrytbar produkt som svarar på ett brett spektrum av affärsmöjligheter.

100% biobaserad, helt bionedbrytbar, barriäregenskaper , förseglingsbar, vattenlöslig, ätbar och tryckbar. Denna unika innovativa lösning representerar ett högprestanda och ekologoskt förpackningsmaterial som hjälper varumärkesägare i deras cirkulära ekonomiska strategi.

Våra produkter tillverkas med 60% mindre koldioxidutsläpp och 50% mindre energiförbrukning under tillverkningen än plast tillverkning. Regnvatten är den normala källan vid produktion. Vattnet behandlas och används i en sluten uppsamlingskrets, i vårt fall, för varje kilo stärkelse krävs en halv liter vatten.