OX2 Group AB

Inrapporterade klimatmål:

OX2 verkar för en 100 procent hållbar och förnybar energisektor.
Detta når vi genom följande övergripande mål:
1) Öka produktionen av förnybar energi i världen (Vindkraft, Biogas, Solenergi, Geoenergi)
2) Uppmuntra våra intressenter och oss själva i hållbarhetsarbetet

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.