OX2 Group AB

Inrapporterade klimatmål:

”OX2 verkar för en 100 procent hållbar och förnybar energisektor.
Detta når vi genom följande övergripande mål:
1) Öka produktionen av förnybar energi i världen (Vindkraft, Biogas, Solenergi, Geoenergi)
2) Uppmuntra våra intressenter och oss själva i hållbarhetsarbetet”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.ox2.com