OurGreenCar

Inrapporterade klimatmål:

Våra utsläpp i vår egna organisation idag är minimala. Vi använder oss av lokaltrafik med primärt vätgas, tåg samt el-fordon. Vi sitter också i en kontorshotellsfastighet (MINC) med mycket fokus på hållbarhet. Affärsmodellen går i grunden ut på att ersätta primärt fossildrivna fordon med elbilar i bilpool. 100 utav våra bilpools-bilar ersätter 500 sedvanliga bilar, varav 490 i regel går på fossilt bränsle. Effekten blir exponentiell och koldioxidutsläppen minskar drastiskt även med hänsyn till mix-produktionen av elen.

Läs mer om OurGreenCars klimatarbete