Osby kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Osby kommun antar utmaningen från klimatsamverkan Skåne ”100% fossilbränslefritt Skåne 2020″ som ett strävansmål. Osby kommuns egen organisation skall vara klimatneutral 2020.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.osby.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.