Osby kommun

Inrapporterade klimatmål:

Osby kommun antar utmaningen från klimatsamverkan Skåne ”100% fossilbränslefritt Skåne 2020” som ett strävansmål. Osby kommuns egen organisation skall vara klimatneutral 2020.

Läs mer om Osbys kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.