Orust e-boats AB

Inrapporterade klimatmål: ” Vi använder förnybar energi redan idag för uppvärmning och el inkl. transporter. Förnybar el kommer mestadels från sol och jord/bergvärme. De flesta av våra möten/kontakter sker utan transporter utan kan klaras av per telefon, mail och skype/internet-möten. Vi arbetar för att båtar/fartyg ska bli mer energieffektiva och drivas av förnybar energi, främst sol, vind och vattenkraft.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.orusteboats.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.