Orust e-boats AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi använder förnybar energi redan idag för uppvärmning och el inkl. transporter. Förnybar el kommer mestadels från sol och jord/bergvärme. De flesta av våra möten/kontakter sker utan transporter utan kan klaras av per telefon, mail och skype/internet-möten. Vi arbetar för att båtar/fartyg ska bli mer energieffektiva och drivas av förnybar energi, främst sol, vind och vattenkraft.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.