Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att utveckla laddinfrastrukturen i Sverige med smarta laddboxar och kompletta lösningar. Vi använder oss självklart av enbart elbilar.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.opigo.se