Olika förlag – utbildning – kommunikation

Inrapporterade klimatmål: ”Vi kommer börja med att kartlägga hur våra utsläpp ser ut i olika led. Därefter kommer vi att göra en plan för hur de ska minskas. Det viktigaste att se över är produktionen av böcker och hur de påverkar miljön. Vår mål är att få en fossilfri verksamhet.”

Hemsida: www.olika.nu