Olika förlag – utbildning – kommunikation

Inrapporterade klimatmål:

2022 ska vi vara klimatneutrala, dvs ha noll nettoutsläpp.

Läs mer om Olikas klimatarbete