Olika förlag – utbildning – kommunikation

Inrapporterade klimatmål:

Under 2021 arbetar vi för att kartlägga våra utsläpp och se vilka saker vi behöver göra för att dra ner dem ännu mer.

Senast 2022 ska vi ha 0 i nettoutsläpp, dels genom att styra om vår verksamhet och dels genom att jobba med att aktivt klimatkompensera i vår geografiska närhet för det som vi inte kan ta bort.

Läs mer om Olikas klimatarbete