Öckerö kommun

Inrapporterade klimatmål:

Vision 365: Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi.

Öckerö kommun har anslutit sig till Västra Götalands klimatstrategi och följer dess mål att vara fossilfri 2030.

Läs mer om Öckerö kommuns klimatarbete