Nya Ostkustbanan

Inrapporterade klimatmål:

Vi arbetar för dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand/Västeraspby vilket skulle göra det möjligt att ersätta många av de lastbilstransporter och flygresor som sker idag med järnvägstransporter. Bolagets generella policy är att alltid välja tåg framför flyg, buss och bil.  Endast i undantagsfall får andra färdmedel användas. Huvuddelen av bolagets möten hålls via Skype och är därför helt ”resfria”.