Northvolt

Inrapporterade klimatmål: 

Genom att använda grön energi i produktionen kombinerat med storskalig återvinning av producerat material är Northvolts ambition att skapa världens grönaste batteri med ett minimalt koldioxidavtryck.

Till 2030 ska nyproducerade batterier bestå av minst 50 % återvunnet material.

Läs mer om Northvolts klimatarbete