Northvolt

Inrapporterade klimatmål: ”Genom att använda grön energi i produktionen kombinerat med storskalig återvinning av producerat material är Northvolts ambition att skapa världens grönaste batteri.”

Hemsida: www.northvolt.com