Inrapporterade klimatmål:
Nordr kommer att minska sina utsläpp med 40 % 2025 inom Scope 1-3 och minst 50 % 2030. Nordr skall ligga under Parislinjens mål om 90 % minskning 2050.