Nordion Energi AB

Inrapporterade klimatmål:

Mål:
a) Öka andelen förnybar gas i infrastruktur
b) Minska egna utsläpp av främst metan

KPI/Delmål:
a) Europas första gasnät med 100% grön gas
b) Minska egna utsläpp med 35% till 2023 jämfört med totala utsläppen för basåret 2019

Läs mer om Nordion Energis klimatarbete