Nordic Gas Solutions AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har små utsläpp av växthusgaser. Kontoret har spis med biogas, grön el och fjärrvärme. Våra tjänstefordon drivs med biogas förutom en etanolbil som mest går på bensin. Företaget är miljöcertifierat.

Våra mål är enkla:
Ersätta etanolbilen med en biogasbil till år 2021.
Övergå till att nyttja mer digital teknik för att minska resor. Successivt.
Minska användningen av plats i verksamheten. Successivt.
Ökad återvinningsgrad av material.

Läs mer om Nordic Gas Solutions klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.