Nordh Energy Solar AB

Inrapporterade klimatmål:

Att ersätta ej hållbara energikällor mot solenergi. Möjliggöra grön energi åt hushåll. Erbjuda grön laddning till elbilar från egen solelsproduktion.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.