Nordh Energy Solar AB

Inrapporterade klimatmål: ”Att ersätta ej hållbara energikällor mot solenergi. Möjliggöra grön energi åt hushåll. Erbjuda grön laddning till elbilar från egen solelsproduktion.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.nordhenergy.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.