NOAH Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

NOAH arbetar för hög energieffektivitet i verksamhet och i värdekedja för att halvera våra växthusgasutsläpp innan 2024.

Sedan 2017 följer vi utvecklingen genom vår klimatredovisning. En stor del av utsläppen relaterar till transporter utförda av våra leverantörer.

Användning av biogas och HVO100 (biobränsle) minskar utsläppen från avfallstransporter från våra svenska kunder. 

För sjötransporter har NOAH ett tioårigt avtal med Hagland, vilket bidragit till att rederiet ställt om till elektrisk drift i och nära hamnar.

Elektrisk drift minskar lokala utsläpp till luft, förbättrar luftkvaliteten samt minskar de totala utsläppen av växthusgaser.

Samarbetet mellan NOAH, transportörerna och våra svenska kunder är avgörande för att vi ska lyckas med mer miljövänliga transporter i framtiden.

Läs mer om NOAH Sveriges klimatarbete