NOAH Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”NOAH:s verksamhet skall återspegla relevanta nationella prioriteringar, vara kretsloppsorienterad, pionjär inom hållbara lösningar och kontinuerligt sträva efter minimerad miljöpåverkan. Våra anställda tar miljöhänsyn i sitt dagliga arbete. NOAH vill vara drivkraft för kunder och leverantörer för miljövänliga val och erbjuda lösningar som tar människor, miljö, resurser och ekonomi i beaktande.”    

Hemsida: www.noah.no